ЖП асоциация предложи конкретни мерки за железопътния транспорт в условията на COVID-19

ЖП асоциация предложи конкретни мерки за железопътния транспорт в условията на COVID-19

Мерки за преодоляване на кризата “COVID-19” при транспортиране на стоки и суровини по направлението Турция (Истанбул) – България (Пловдив, София) – Сърбия  /навлизане при Драгоман/ или Румъния /навлизане при Дунав мост 1 или 2/ – Унгария (Будапеща) – Австрия ( Виена) или Чехия ( Прага) предложи Сдружение „Асоциация по железопътна сигнализация, автоматика, комуникации и индустрия“.

„Нашите членове участват активно в изграждането и експлоатацията на съвременната и модернизирана българска железопътна инфраструктура. Затова предлагаме този пакет с мерки директно на транспортния министър, тъй като той има най-сериозния набор от инструменти за решаване на проблемите по време на криза“, коментира пред „Транспортал“ Людмил Иванов, председател на сдружението.

Във връзка с форсмажорните обстоятелства причинени от COVID-19 блокирали Европа, асоциацията предлага мерки за преодоляване на транспортната криза. Държавната подкрепа и съдействие е ключово в организиране на товарни влакове. Маршрутът започва от Турция (Истанбул), преминава през България (Пловдив, София) , обслужвайки транспортните потребности на родния бизнес и продължава към Западна Европа през Сърбия /навлизане при Драгоман/ или Румъния /навлизане при Дунав мост 1 или 2/ и достига до Унгария (Будапеща) – Австрия ( Виена) или Чехия ( Прага). След достигане на товарите до Будапеща, Виена или Прага придвижването на влаковите композиции посока Германия, Франция и Италия е възможно в кратки срокове. Задължително е временно за период от 12 до 36 месеца намаляване или премахване на инфраструктурните такси и разходите за енергия за товарни влакове на територията на Репубика България;
Необходимо е премахване на таксите за анулиране или промени на влакови маршрути на територията на Репубика България за период от 12 до 36 месеца;
Българската държава трябва да приеме допълнителни стимулиращи мерки и политики за интермодалния транспорт; Железопътният коридор ще съдейства за гарантиране на общоевропейските вериги за доставки. Товарният влак ще превозва полуремаркета, ремаркета със сменяеми каросерии и контейнери с критични стоки, като лекарства и лекарско оборудване, санитарни материали, дезинфектанти, ЛПС (Лични предпазни средства), всички видове храни и фуражи за животни. След изчерпване на представената приоритетна номенклатура от стоки ще се транспортират всички останали товари. Те могат да бъдат транспортирани от български товарни железопътни оператори, които към 2020 г. наброяват 15 в партньорство с международни.
Очаквани резултати:
А/ Прехвърляне на товари от автомобилния към железопътния транспорт, което значително ще ускори транспортния процес в условията на COVID-19.
Б/ Използването на влакове вместо тежкотоварни автомобили ще намали риска от зараза на шофьорите от COVID-19 , както и ще премахне нуждата от 14 дневна изолация при пристигане от рискова дестинация.
В/ Прехвърлянето от автомобилен на железопътен транспорт на товари ще намали значително средствата отделяни от превозвачите за заплати на шофьорите и съпътстващи ги разходи при изчакването при преминаване на ГКПП на тежкотоварни автомобили.
Г/ Осигуряването на надежден, безопасен и бърз транспорт ще помогне за безпроблемното осъществяване на международния стокообмен в условията на форсмажорни обстоятелства, което ще допринесе до по-бързо възстановяване на икономиката ни.
Д/ Придвижването на стоките от начална до крайна точка може да се осъществи в рамките на 72 ч в условията на облекчени процедури и съдействие от страна на държавата. Е/ Влаковете по направлението ще предотвратят образуването на километрични опашки по ГКПП на сухопътните граници (между 5 км и 35 км) от тежкотоварни автомобили, чакащи да влязат на територията на която и да е страна от представения маршрут. Престоят отнема до 3 дни за преминаване на една граница, а за преминаването през някои от страните е необходимо съпровождане на тежкотоварните автомобили от силите на реда.

Ж/ Инициативата ще даде тласък в развитието на българската икономика в периода след карантина и извънредно положение в страната. Съществено ще се повиши конкурентоспособността на железопътния транспорт, който ще допринесе за постигане на целите поставени в Бялата книга от 2011г. Наличието на ежедневен товарен влак между Турция и Австрия/Унгария или Чехия, през Република България няма да наруши карантината и няма да повлияе негативно в разпространението на вируса. Мярката ще помогне за запазване на веригата на доставки, което след преминаване на карантинния период и извънредното положение ще помогне на икономиката да скъси периода за възстановяване от нивата и преди март 2020 година.

Срок за стартиране на работа по инициативата: 31 Март 2020 година

Източник: Transportal

RASTIA
RASTIA