Контакти

д-р Людмил Иванов

Сдружение „Асоциация по железопътна сигнализация, автоматика, комуникация и индустрия – Председател на Управителния съвет

„Българска търговско – промишлена палата“ – Член на Управителния съвет

„Камара на българските производители и вносители на телфери и кранове“ – Член на Управителния съвет 

„Университет за национално и световно стопанство” – Усъвършенстване на инвестиционната политика в
железопътната инфраструктура в условията на евроинтеграция – Образователна и научна степен „доктор” (2016)

„Университет за национално и световно стопанство” Магистър по специалност: Управление на международни
проекти към МИО (2009)

„Университет за национално и световно стопанство” Бакалавър по специалността: Икономика на транспорта (2008)

 

Свържете се с нас

Обадете се

Телефон: +359 2 850 0430
д-р Людмил Иванов: +359878661160

+359 2 955 9303
FAX: +359 2 955 91 89

Намерете ни

бул. „Братя Бъкстон“ 68, София, България

Изпратете писмо

office@rastia.org