Членове

INFRACARE

Технически университет
София
Научно-техническият съюз
по транспорта
Съюзът по електроника,
електротехника и съобщения
(СЕЕС)