Модернизация на осигурителните системи в жп транспорта – анализ на Асоциация по железопътна сигнализация, автоматизация, комуникация и индустрия

Модернизация на осигурителните системи в жп транспорта – анализ на Асоциация по железопътна сигнализация, автоматизация, комуникация и индустрия

Модернизацията на осигурителните системи в ЖП транспорта днес е актуален въпрос. В експлоатация в НКЖИ се намират огромен брой конвенционални осигурителни съоръжения, изградени на базата на остаряла (излязла от производство) елемента база, което силно намалява надеждността им, затруднява поддръжката им и води до нарастване на експлоатационните разходи. Всички тези осигурителни системи се нуждаят от модернизация, която може да бъде изпълнена на национално ниво, с прилагането на  съществуващото ноу-хау в комбинация с модерна технология. Модернизацията може да се изпълнява поетапно, като всеки етап включва замяна на отделен компонент от системата. Това смятат от Асоциацията по железопътна сигнализация, автоматизация, комуникация и индустрия (RASTIA).

Тези въпроси са предмет на технико-икономически анализ относно модернизацията микрокомпютърната визиализация на класическите маршрутно релейни централизации (МРЦ), изготвен от експерти на RASTIA – виж

https://www.infobusiness.bcci.bg/content/file/Visual_04L.pdf

Източник: БТПП

RASTIA
RASTIA