Стари новини

Стари новини

Среща с представители на Асоциацията по железопътна сигнализация, автоматика, комуникация и индустрия

Асоциация по железопътна сигнализация, автоматика, комуникация и индустрия“ е с нов председател на Управителния съвет от 28-ми Юни

Немска бизнес делегация посети България

Railway Summit in Bucharest

Цифровизацията на железопътния транспорт подобрява инфраструктурата и качеството на обслужване

Цифровизация на железопътния транспорт се изразява в новите системи, които отменят аналоговите такива с времето

Какво пречи на дигитализацията на жп транспорта?

Форум за цифровизацията на жп транспорта се проведе в БТПП

Експерти искат цифровизация за безопасност и качество в ЖП транспорта

Първа работна среща между български жп производители на оборудване с представители от ДП“НКЖИ“ и ИА“ЖА“

Проведе се 2-ра работна среща между Асоциация по железопътна сигнализация, автоматизация, комуникация и индустрия и ДП“НКЖИ“

Браншът и държавата обсъдиха въпросите на цифровизацията в железопътния транспорт

Асоциация по железопътна сигнализация, автоматизация, комуникация и индустрия: Морално остарели технологии за новите железопътни магистрали

Транспортно изложение в Тайван с българско присъствие

Асоциация по железопътна сигнализация, автоматика, комуникация и индустрия на работна среща с представители на държавните железопътни институции

International Railway Forum & Conference (IRFC 2020)

Поредна стъпка към активно сътрудничество между родния и чуждестранния бизнес

Цифровизация на релейната осигурителна техника

Пета работна среща между представители на бизнеса и държавата в областта на железопътната цифровизация

Предложения на БТПП за допълнение в Проекта на Националната програма за развитие „България 2030“ в сектор железопътен транспорт

RASTIA
RASTIA